RISS!
4.9 – 24.10.2021

Trude Johansen

www.trudejohansen.com

 

Trude Johansen (f.1981) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, med master i grafikk. Hun jobber tverrfaglig med tresnitt, tekst, objekter og performance. Et hovedtema i hennes kunstnerskap er å undersøke forskjellen mellom forståelse og misforståelse og hva som skjer når man oversetter noe fra et uttrykk til et annet. Hva skjer for eksempel når samtalen blir spor i et bord i stedet for ord.