Tittel: Undringssteiner
Kunstner: Christian Sunde
Sted: Dampskipsbrygga, Fredrikstad sentrum
År: 2019
Materiale: 22 sirkulære arbeider i massiv akryl/ PMMA; «lyssteiner»
Eier: Fredrikstad kommune
Kunstkonsulent: Silje Steinsvik
Kunstners hjemmeside: http://christiansunde.no/index.html

Lyssteinene av Christian Sunde, 2019. Foto: Arne Glomdal

Utsmykkingen består av til sammen 22 sirkulære arbeider i massiv akryl/ PMMA, «lyssteiner», som er plassert spredt ut innenfor et bestemt område på Dampskipsbrygga. Lyssteinene (eller «Undringssteinene») ligger som små runde lysende felt nedfelt i bakken og i samme overflate med smågatestein og brostein som utgjør det nye dekke på plassen. Kunstverkene varierer i størrelser fra 60 cm og ned til 20 cm i diameter.

Undringssteinene er alle preget i overflaten av enkle lett lesbare sorte symbollignende motiver. Inspirasjonen til disse er hentet fra maritime symboler, miljøer og gjenstander i stor grad lokalt fra Fredrikstad og Dampskipsbrygga. Det være seg pullerter langs bryggekanten, jernbånd som forbinder bryggestein, rekkene med trepålene langs Glomma, kartutsnitt og karttegn fra den nære skjærgård, krengning og dybdesymboler ved lasting og lossing, kompass-symboler, Dampskipsbrygga skrevet i morse og mer.