Tittel: tittel ikke oppgitt
Kunstner: Tor Lindrupsen
Sted: Hobøl bo og behandlingssenter, Gaupefaret 5, 1823 Knapstad
År: 2000
Kunstkonsulent: Rune Kjøniksen

Veggrelieff av Tor Lindrupsen i Hobøl bo og behandlingssenter, Indre Østfold, 2000