WYN-LYN TAN

Sea Glass III

Wyn-Lyn Tan har tatt utgangspunkt i materiale hun fant på strendene i Tromsø i utstillingen Sea Glass III. Hun gikk turer i landskapet for å bli kjent med et fremmed sted og gjennom naturen også forstå kulturen. Tan er fra Singapore og bodde to år i Tromsø som masterstudent. Kontrastene er opplagt store mellom Singapore og Norge, som for eksempel forskjellen på befolkningstetthet (Singapore 8 188,27/km², Norge 13,67 innb./km²). Singapore består i hovedsak av en moderne storby med en av de travleste havner i verden, så Wyn-Lyn Tan var ikke vant til å ha et nært forhold til naturen. Hennes høsting av organisk materiale for å skape kunst var en helt ny praksis som vokste fram på grunn av de nye omgivelsene. Tangen som Wyn-Lyn samlet langs kysten i Tromsø var gjenkjennelig, men viste en kulturforskjell i hvordan vi bruker tang. I Tromsø var tangen skylt opp på land sammenfiltret med søppel og behandlet likeså. I Singapore og store deler av Sørøst Asia er dette en næringskilde. I Asia spiser man ofte tang og etterspørselen er stor. I Norge overser de fleste denne muligheten, på tross av at vi har en overflod av spiselig tang.

Wyn-Lyn Tan samlet tang over en lengre periode. Tanget ble vasket, formet og tørket til skulpturelle objekter. Lyset gjør den tørkede tangen gjennomskinnelig, som farget glass. Sjøgresset framstår som sjøglass/ Sea Glass.

Sea Glass III presenterer aspekter av det lokale nordnorske landskapet. Landskap er ikke bare det vi ser, men også en måte å se på. Gjennom kunstnerens utenifra blikk på den nordnorske naturen, har hun skapt skulpturer av funnet lokalt materiale og gitt tangen en ny mening. Sårbarheten av dette organiske materialet bringer også tanker om tid og flyktighet.

Wyn-Lyn Tan fullførte sin Master sommeren 2017 fra Tromsø kunstakademi. Tan har nylig flyttet tilbake til Singapore, og bor og arbeider nå der.

 

www.wynlyntan.com

Tildelt Statens utstillingsstipend 2017

 

*Tang (Fucales) er en alge som lever i havet. Tang er en koloniorganisme og kan bli ganske stor, de største artene kan bli flere meter. Den fester seg normalt i bunnen eller til en stein og vokser derfra. Finnes fra tidevannsbeltet og ned så langt der er lys nok, og i alle havområder. Fargen er ofte grønnbrun eller brungrønn, men deler av planten kan ha gulskjær. En del tare sorter utvikler blærer som fylles med luft og bidrar til å holde planten oppreist i vannet.

Tang- og tarebeltene er viktige skjulesteder for mange arter små sjødyr og fiskelarver som finner ly mot sultne naboer samtidig som der er godt om mat for dem.

Det finnes mange forskjellige tang og tarer, eksempelvis havsalat, grisetang, blæretang og sagtang. Tang hører hjemme i algegruppen brunalger.

Bruksområde i Norge: Tang som har drevet i land på strendene, ble tidligere brukt som gjødsel på åkere. I tillegg har tangen vært brukt som isolasjon i husvegger og taket i stedet for halm. Tang brukes i liten skala som gjødsel i dag, med mer effektiv gjødsel tilgjengelig, er det ikke lenger så lønnsomt med tang. Videre er havene i dag mye mer forurenset enn de var før, noe som betyr at flere alger