Eiere

Østfold bildende kunstnere (ØBK), www.ostfoldbildendekunstnere.no
Norske kunsthåndverkere (NK), www.norskekunsthandverkere.no