Østlandsutstillingen 2023 – skal vises i Østfold kunstsenter fra 2.9 – 22.10.2023.
Send inn søkand!
Søknadsportalen står åpen til 1. februar. Husk å lese søknadsreglementet for 2023 før du går i gang. Lykke til!
https://www.ostlandsutstillingen.no