ØSTFOLD KUNSTSENTERS PRODUKSJONSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)

Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold fylke.

Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 50 000,-

Tildelingskriterier: Profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold. Søknaden digitalt eller per post sendes til Østfold kunstsenter innen en gitt dato. Søknaden skal inneholde billeddokumentasjon (max 10 bilder/ sider) som presenterer kunstnerskapet på best mulig måte, en kort artist statement og CV. Deltagelse på Sommerutstillingen, eller innlevering av 1 originalarbeid, er ønskelig og vil styrke søknaden.

Søknad: Send alt som en PDF-fil merket med: etternavn-fornavn_BKH_2021.
Gjerne liggende format – søknaden leses på en skjerm.
Se Søknader – tips og triks (PowerPoint presentasjon)

Søknadsfrist 28. mai 2021
Per post skal søknaden ankomme Østfold kunstsenter senest 28.mai, digital søknad frist 28. mai kl. 23.59.

Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no
Postadresse: Østfold kunstsenter, Ferjestedsveien 5B, 1606 Fredrikstad.

Henvendelser i forbindelse med Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond rettes til ØKS administrasjonen.
post@ostfold-kunstsenter.no eller 69 31 09 95.

Jurysammensetning: 1 kunsthåndverker og 1 billedkunstner bosatt utenfor Østfold, og en kunstfaglig person bosatt utenfor Østfold. Fagjuryen vil være den samme til lokale stipendene på Sommerutstillingen.

Jury 2021:
Aron Irving Li, metall- og smykkekunstner
Christine Aspelund, billedhugger
Jasmina Kemura, utstillings- og formidlingsansvarlig Buskerud kunstsenter

Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2021 vil bli utdelt/ offentliggjort i juni. (Dato kommer).

DELEGERTE TILDELINGER 2021
Bildende Kunstneres Hjelpefond stiller i 2021 til rådighet inntil kr. 100 000 pr. kunstsenter tilsluttet Kunstsentrene i Norge fra ordningen «Delegerte tildelinger». Formål: BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.
Les om Bildende Kunstneres Hjelpefond