Kunstsentrene i Norge sin søknadsportal til Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020 er åpen! 
Klikk på linken: Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020
Søknadsfrist er 1. september 2020 (portalen stenger kl.13)
Vennligst les KiNs retningslinjer for Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Skal du stille ut i Viken eller Oslo? Da søker du i region ØST.
Østfold kunstsenter er sekretariat for region ØST.

Det er ingen øvre grense lengre på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et detaljert budsjett. Det er en mal i søknadsportalen. Vi anbefaler at dere logger dere inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og begrensningene på antall tegn etc.

Generelle tips til søknader:

·  Bilder: god kvalitet på bildene (lys/skygge/skarphet/farge/nøytral bakgrunn) – sjekk alltid hvilket format (JPEG/ PDF) søknaden ber om.

·  Budsjett: det må gå i balanse. Utgifter og inntekter (forventete) skal ha lik sum.

·  Tekst: få noen til å lese igjennom teksten for korrektur – og spør om teksten beskriver prosjektet/ kunsten på en forståelig og lettfattelig måte? Velg gjerne en som ikke har inngående kunnskap om kunsten din eller prosjektet, og en som har god kjennskap til kunsten, så får du to forskjellige lesninger. Vær konkret og kortfattet.

·  CV: skrives kronologisk med det siste som har skjedd først, under utstillinger for eksempel. Vanlig rekkefølge er utdannelse, separatutstillinger (framtidige, 2020 og så bakover), utstillinger, oppdragskunst, innkjøp, stipend osv. (rekkefølgen kan tilpasses noe i forhold til hva som er mest vesentlig i ditt kunstnerskap).

Har dere spørsmål så ta kontakt med Merete Hovdenak, KiN, merete@kunstsentrene.no