Kunstsentrene i Norge sin søknadsportal til Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2022 er åpen! 
Søk Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2022
Søknadsfrist er 1. september 2022 (portalen stenger kl.13)

Skal du stille ut i Viken eller Oslo? Da søker du i region ØST.
Buskerud kunstsenter er sekretariat for region ØST.

Det er ingen øvre grense lengre på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et detaljert budsjett. Det er en mal i søknadsportalen. Vi anbefaler at dere logger dere inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og begrensningene på antall tegn etc.

Generelle tips til søknader:
Bilder: god kvalitet på bildene (lys/skygge/skarphet/farge/nøytral bakgrunn) – sjekk alltid hvilket format (JPEG/ PDF) søknaden ber om.
Budsjett: det må gå i balanse. Utgifter og inntekter (forventete) skal ha lik sum.
Tekst: få noen til å lese igjennom teksten for korrektur – og spør om teksten beskriver prosjektet/ kunsten på en forståelig og lettfattelig måte? Velg gjerne en som ikke har inngående kunnskap om kunsten din eller prosjektet, og en som har god kjennskap til kunsten, så får du to forskjellige lesninger. Vær konkret og kortfattet. Stikkord eller punkter fungerer godt.
CV: skrives kronologisk med det siste som har skjedd først, under utstillinger for eksempel. Vanlig rekkefølge er utdannelse, separatutstillinger (framtidige, 2022 og så bakover), utstillinger, oppdragskunst, innkjøp, stipend osv. (rekkefølgen kan tilpasses noe i forhold til hva som er mest vesentlig i ditt kunstnerskap). Har du en lang CV? Da anbefales det å lage et utvalg av det du syns er viktigst, så skriver du bare for eksempel Utstillinger (i utvalg).
Utstillingsavtale: det kreves en skriftlig avtale med utstillingsstedet for å søke  Regionale prosjektmidler, avtalen bør spesifisere om det vil bli utbetalt vederlag og hvem som dekker fraktkostnader.

Kontakt gjerne Kunstsentrene i Norge sin avdeling for prosjektstøtte dersom du trenger hjelp eller veiledning: post@kunstsentrene.no / 406 03 111