Har du en avtale om utstilling eller et temporært prosjekt med en kunstinstitusjon i Norge?

– Da er du langt på vei til å kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

Søknadsfrist er 30. august 2024 (portalen stenger kl.13)

Skal du stille ut i Viken eller Oslo? Da søker du i region ØST.
Buskerud kunstsenter er sekretariat for region ØST.

Det er ingen øvre grense lengre på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et detaljert budsjett. Det er en mal i søknadsportalen. Vi anbefaler å logge deg inn i god tid før fristen, og se igjennom de punktene som skal være med i søknaden og begrensningene på antall tegn etc.

Har du spørsmål eller trenger veiledning? Kontakt Kunstsentrene i Norge sin avdeling for prosjektstøtte: post@kunstsentrene.no / 406 03 111

Regionale prosjektmidler 2024

Generelle tips til søknader:
Bilder: god kvalitet på bildene (lys/skygge/skarphet/farge/nøytral bakgrunn) – sjekk alltid hvilket format (JPEG/ PDF) søknaden ber om.
Budsjett: det må gå i balanse. Utgifter og inntekter (forventete) skal ha lik sum.
Tekst: få noen til å lese igjennom teksten for korrektur – og spør om teksten beskriver prosjektet/ kunsten på en forståelig og lettfattelig måte? Velg gjerne en som ikke har inngående kunnskap om kunsten din eller prosjektet, og en som har god kjennskap til kunsten, så får du to forskjellige lesninger. Vær konkret og kortfattet. Stikkord eller punkter fungerer godt.
CV: skrives kronologisk med det siste som har skjedd først, under utstillinger for eksempel. Vanlig rekkefølge er utdannelse, separatutstillinger (framtidige, 2023 og så bakover), utstillinger, oppdragskunst, innkjøp, stipend osv. (rekkefølgen kan tilpasses noe i forhold til hva som er mest vesentlig i ditt kunstnerskap). Har du en lang CV? Da anbefales det å lage et utvalg av det du syns er viktigst, så skriver du bare for eksempel Utstillinger (i utvalg).
Utstillingsavtale: det kreves en skriftlig avtale med utstillingsstedet for å søke  Regionale prosjektmidler, avtalen bør spesifisere om det vil bli utbetalt vederlag og hvem som dekker fraktkostnader.