SOMMERUTSTILLINGEN 2024

Alle medlemmer i Østfold Bildende Kunstnere og NK-Viken (kun Østfold) er invitert til å delta på Østfold kunstsenter sin årlige sommerutstilling.
Utstillingen vises for publikum fra 14.6 – 25.8.2024
Åpning og utdeling av stipend lørdag 15.6 kl. 16.
Sommerfest etter på i Kafe ØKS.
Suppe serveres så langt det rekker.

Datoer for innlevering på Østfold kunstsenter:

Onsdag 29. mai:    12.00–16.00
Torsdag 30. mai:   12.00–16.00

Viktig i forhold til innlevering:

 • Verk kan ikke leveres etter fristen, ingen unntak.
 • All kunst skal leveres, pakkes ut og merkes med et innleveringsskjema teipet på kunstverket.
 • Et ekstra skjema skal være skrevet ut i forkant – legges i permen ved levering.
 • Ha god tid til levering, det er mange som leverer samtidig.

Kun 1 verk:

 • Alle verk må leveres monteringsklare – med oppheng etc. Verkene monteres av monteringsteamet, legg ved tydelig monteringsanvisning ved behov. Vi har diverse sokler.
 • Verkene omrokeres under monteringen, så verkene må ikke være for tunge eller omfattende.
 • Arbeidene skal ikke tidligere være vist på ØKS og ikke være eldre enn 3 år.
 • Det er ikke vederlag på Sommerutstillingen. Dette leveringsskjema regnes som en utstillingskontrakt.

STIPENDER:

 • SG&CO Arkitekters kunstnerstipend kr. 20 000
 • I tillegg vil 2 BHK stipender bli utdelt pålydende kr. 100 000. Egen søknad for BKH- stipendene med søknadsfrist torsdag 23.5.2024.
 • Fredrikstad kommunes Arbeidsstipend for visuelle kunstner utdeles 14.6. (Søknadsfristen var 1.4.2024)

Jury BKH-stipend og SG&CO Arkitekters kunstnerstipend 2024:
Marius Dahl, billedkunstner, Drammen
Trude Westby Nordmark, kunsthåndverker, Oslo
Hilde Herming, utstillingsansvarlig Buskerud kunstsenter