Stipendutdeling på Sommerutstillingens åpning og sommerfest!

Foto: Silje Steinsvik

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) 2023

Kunstneren arbeider med et materiale som både er langsom og raskt, romlig og flatt, og bærer tyngden av tradisjonen med letthet. Arbeidene har stor nyanserikdom og materiell kvalitet, samtidig som de har en svært tilstedeværende formal karakter.

Gjennom egen praksis og livsførsel tilegner hun seg et stort reservoar av erfaring om håndverk, økologi og mangfold. Til og med verkenes utforming åpner seg og skaper forbindelse til naturen. Tekstilarbeidet (utført i intarsia-teknikk) «Når svalene flyr lavt» er et imponerende stykke arbeid med sterke kunstnerisk kvaliteter.

Vi gratulerer Ingrid Aarvik Berge!

 

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) 2023

Kunstnerskapet og verket til prisvinneren utfordrer betrakteren til å aktivisere flere sider av sanseapparatet. Arbeidet maner til nysgjerrighet gjennom sin underliggjøring av gjenkjennelig kulturell narativitet og formale fremstilling.

Kunstneren bruker ulike materialer som utfordrer hverandre og som er på vippepunktet til å være motsetninger. Det gir en sterk spenning til arbeidet. Mange av hennes verk stiller spørsmål ved det monumentale maktspråket vi omgir oss med gjennom håndverket og kroppens tilstedeværelse i utformingen.

Vi gratulerer kunstneren Signe Solberg!

 

SG&CO Arkitekters kunstnerstipend 2023

Kunstneren som mottar denne prisen har laget et verk som umiddelbart kommuniserer med tilskueren. Vi blir gjennom arbeidet åpnet opp for noe større i oss selv, et slags alt, som allerede fins i oss, men som muligens er skjult i vårt daglige liv.

Kunstneren filosoferer over sinnets økologi og naturens kretsløp, og vi blir tatt med på en vandring gjennom elementene. Kunstneren får oss til tenke over eksistensielle spørsmål som: Er tiden en sirkel eller en linje? Hva er hellig for deg? Kan liv og kunst være det samme?

Videoverket gir med sin vakre audiovisuelle fremstilling og enkle dramaturgi en egen ro som forsterker budskapet.

Vi gratulerer Geir Tore Holm!

 

Juryen har bestått av Anne Thomassen (kunsthåndverker), Esther Maria Bjørneboe (billedkunstner) og Trine Stephensen fra Buskerud kunstsenter.

 

Fredrikstad kommunes løskunstkomité for samtidskunst

Fredrikstad kommunes løskunstkomité for samtidskunst kjøpte inn verk av Gunn Harbitz, Arne Revheim, Siw Rise og Putte H. Dal.