4 stipend til kunstnere ble utdelt på åpningen av Sommerutstillingen 2024

Fredrikstad kommunes arbeidsstipend for visuelle kunstnere tildelt Tommi Sarkapalo, utdelt av Marianne Klever Næss, leder av kulturutvalget i Fredrikstad kommune.

Østfold BKH-stipend ble tildelt Peter Dean
Østfold BKH-stipend ble tildelt Stefan Christiansen
Begge stipendene utdelt av Yngvar Larsen, styreleder for ØKS

SG&CO Arktiekters kunstnerstipend ble tildelt Lina Meseke
Utdelt av Markus Linge, daglig leder i SG&CO Arkitekter

Østfold kunstsenter gratulerer stipendmottakerne!

Fredrikstad kommunes arbeidsstipend tildelt Tommi Sarkapalo
Juryen vil takke for muligheten til å bli kjent med Fredrikstads brede kunstscene. Det er fantastisk at Fredrikstad Kommune har en slik ordning. Dette stipendet er viktig for kunstfeltet i byen og Fredrikstad som en levende kulturby. Et velfungerende kunstfelt gjør det attraktivt å bo og jobbe i kommunen.

Søknadene viste en stor faglig bredde, og juryen ser det som verdifullt å få innblikk i sterke kunstneres produksjon, noe som vil ha følger for kunstfeltet også utenfor Fredrikstad grenser.

Tommi Sarkapalo blir tildelt Fredrikstadsarbeidsstipend 2025. Han viser en jevn og omfattendeproduksjon av maleri, skulptur og grafikk, med en følsom materialbevissthet. Han tar utgangspunkt i treet som materiale. Juryen er særlig begeistret for hans bearbeiding av treplatene som han maler på og skjæreri. Verkene er kraftfulle og røffe, men samtidig vare.

Han viser en evne til å jobbe utrettelig med sin kunstneriske utforskning gjennom mange år, hele veien med høy kunstnerisk kvalitet.
Juryen ser fram til å se hans videre arbeid, og mener dette er en kunstner som fortjener mer oppmerksomhet nasjonalt.

2 x Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
2024

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
2024 går til en kunstner som har jobbet med samme tematikk over flere år. Med ulike
konseptuelle og fysiske tilnærminger er arbeidene ofte immaterielle, tidsbestemte og
stedsspesifikke. Ved å balansere enkelhet med dybde undersøker kunstneren den
komplekse sammenhengen mellom mennesket og naturen.

Juryen lar seg engasjere av prosjektet det søkes om, et lokalt forankret
forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i kunstnerens personlige forhold til havet.
Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres
Hjelpefond 2024 tildeles Peter Dean.

Østfold kunstsenter produksjonsstipend Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
2024 går til en kunstner som overbeviste juryen med sine underfundige installasjoner, som er meningsbærende og humoristiske med et teatralsk tilsnitt. Kunstneren benytter seg av mange ulike materialer og teknikker. Han behersker både todimensjonale og tredimensjonale uttrykk. Juryen er imponert over kunstnerens evne til å bruke skulptur som historieforteller. Det er dramatisk, det er dypt, det er morsomt!

Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres
Hjelpefond 2024 tildeles Stefan Christiansen.

SG&CO Arkitekters kunstnerstipend 2024
Kunstneren som mottar denne prisen har laget et fysisk insisterende verk som umiddelbart krever oppmerksomhet. Dette er det verket som har skapt mest diskusjon innad i juryen. En kulp av sort blekk med organiske objekter i porselen som bryter overflaten i en ring av myk gummi.

Installasjonen fremstår som et fremmed landskap som inviterer til et rikt assosiasjonsmangfold. Juryen ser referanser til natur, miljø, science fiction og indre psykologiske landskap. Fremmed, men likevel familiært.

SG&CO Arkitekters kunstnerstipend 2024 går til Lina Meseke for verket «Stille»