Fredag 18. juni delte Østfold kunstsenter og SG arkitekter ut 3 stipender til kunstnere i Østfold.

2 BKH-stipend (Bildende Kunstneres Hjelpefond) á kr. 50 000 blir tildelt etter følgende formål og kriterier: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.

Jury: i år bestående av Aron Irving Li, metall- og smykkekunstner, Christine Aspelund, billedhugger og Jasmina Kemura, utstillings- og formidlingsansvarlig Buskerud kunstsenter

Jurybegrunnelse Tulla Elieson: Stipendet går her til et langt og solid kunstnerskap. I over 40 år har prisvinneren utforsket sitt materiale og formspråk. Hun har vært trofast mot leiren som et uendelig univers av muligheter. Kunstnerskapet har røtter i det tradisjonelle kunsthåndverket, men arbeidene har lenge vært knyttet til billedkunstens uttrykksform. I møte med hennes monumentale verk fornemmer man en kunstner som stadig ser nye muligheter og besitter en trang til å utforske nye veier inn mot nye prosjekter.

Jurybegrunnelse Tommi Sarkapalo: I møte med arbeidene til denne prisvinneren er det umiddelbart tydelig at det er kjærligheten til materialet TRE som er omdreiningspunktet. Han uttrykker seg like gjerne via skulptur som via bilde. Uansett sjanger, det er hele tiden tre han foretrekker. Det må være inngående materialkunnskap som gjør at man kan oppleve en frihet i arbeidene hans. Han arbeider intuitivt og umiddelbart, og søker stadig nye måter å uttrykke seg på, via treet; enten det er i flate eller via tredimensjonale objekter, eller noe midt i mellom. Et pågående prosjekt er å utforske treplaten, taktile kvaliteter – både i form av maleri og tresnitt.

SG arkitekters kunstnerstipend på kr. 20 000 tildeles kunsthåndverker/billedkunstner fra Østfold.

Jurybegrunnelse Aleksander Jæger: Prisvinneren bearbeider overskuddsmaterialer fra gummi-industrien til elastiske gummiformer som settes sammen med treverk. Dette resulterer i skulpturelle installasjoner der de enkelte objektene står i relasjon til arkitekturen de omgir seg med. Installasjonenes enkeltelementer står imidlertid også godt på egne ben, som selvstendige skulpturer. Verket på årets sommerutstilling har fått tittelen Snylter. En gummiform er tredd på vertikal[1]stilt treverk og via en stram bue balanseres skulpturen, som står stødig oppreist pga. av gummiens materialkvaliteter og tynge. Materialenes former og farger både kontrasterer hverandre, samtidig som de spiller på lag og utgjør en helhet. De har beholdt sine naturlige farger, trehvitt og svart. Uttrykket er minimalistisk. Sammenføyningen mellom de to materialene er utsøkt enkel. Komposisjonen er både stram og organisk – og elegant! Også materialenes betydningsinnhold byr på både kontrast og sammenheng. Den syntetiske gummien representerer det industrielle og kunstige, mens treet står for natur; men opprinnelig kommer jo også gummi fra naturen, fra gummitreets saft. Prisvinneren behersker sine virkemidler med dyktighet.