Lørdag 18. juni delte Østfold kunstsenter, Fredrikstad kommune og SG arkitekter ut 4 stipender til kunstnere i Østfold. Østfold Arkitektforening delte ut Arnstein Arneberg-prisen.

Fredrikstad kommunes arbeidsstipend til visuelle kunstnere á kr. 200 000
Jury: Lars Aurtande, billedkunster, Tora Endestad Bjørkheim, kunsthåndverker, Cathrine Constance Gjelsnes, billedkunstner og kurator.

Linda Spaun Hauglie foran sitt verk The Blue of Nothingness. Foto: Siw Riise

Jurybegrunnelse Linda Spaun Hauglie: Linda Spaun Hauglie jobber ambisiøst og målrettet med veven som verktøy. Hun har en uttalt interesse for å undersøke materialmøter, da spesielt mellom tekstil, metall og leire. 

I juryarbeidet har vi vektlagt Hauglie sin vilje til å eksperimentere og hennes åpne holdning til hvordan materialene hun bruker kan bearbeides og formes – alene eller i kombinasjon med andre. Vi setter også stor pris på hennes evne til nyskaping og samarbeid i nærområdet på leting etter nye visuelle uttrykk. 

Juryen ser et stort potensial i Hauglie sitt kunstnerskap og ønsker å støtte opp om utviklingen av dette.


2 BKH-stipend (Bildende Kunstneres Hjelpefond) á kr. 50 000 blir tildelt etter følgende formål og kriterier: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.

Jury: Kristin Sæterdal, kunsthåndverker, Lars Aurtande, billedkunstner og Jasmina Kemura, utstillings- og formidlingsansvarlig Buskerud kunstsenter

Gerd Wevling Matre ved sitt verk Modifisert vekst #3 i Sommerutstillingen 2022. Foto: Siw Riise

Jurybegrunnelse: Gerd Wevling Matre er opptatt av det jordnære, og av samspillet mellom mennesker og dyr. Treverk og greiner hun samler fra naturen bli bearbeidet til et vakkert og nærmest eventyraktig formspråk.
Kvister og greiner er tatt med inn på kunstnerens atelier, delt opp og satt sammen igjen til flotte mønstre og velkomponerte tegnede linjer. Treskulpturene er håndverksmessige og dyktig utført med spennende, taktile overflater. Kunstnerskapet setter lys på et svært tidsaktuelt tema om nettopp symbiosen mellom mennesker og naturen

Jens Stegger Ledaal ved sitt verk Ufullkommen/ Imperfect i Sommerutstillingen 2022. Foto: Siw Riise

Jurybegrunnelse: Jens Stegger Ledaals prosjekt Spatial Ops har gjennom flere år hatt et overordnet fokus i hans kunstnerskap. Møtepunktet mellom krigs- og kulturhistorie er interessant og utforskes gjennom grafikk, maleri, skulptur, performance, land art, foto og video.

Prosjektet Spatial Ops har pågått gjennom flere år og er i stadig utvikling. Kunstneren bruker militær strategi som kunstnerisk verktøy som kan oppleves og tolkes i flere betydninger. Prosjektet har fått ny aktualitet i forbindelse med krigen som nå foregår i Europa.

Juryen vektlegger både gjennomføringsevnen og kvaliteten han tilfører i alle ledd av prosjektet, som for eksempel ved valg av landskap, kostymer, scenografi, regi og filming. Vi ser en helhet som både er engasjerende, visuelt spennende og fascinerende.

SG arkitekters kunstnerstipend på kr. 20 000 tildeles kunsthåndverker/billedkunstner fra Østfold.

Becoming av Camilla Wexels Riser i Sommerutstillingen 2022.

Jurybegrunnelse: Camilla Wexels Riser har et tydelig særpreg og et lekent formspråk. I arbeidet mot store og små assemblager samler hun inn mangfoldige materialer som hun setter sammen til underfundige installasjoner. Ved å innlemme gjenstander som mange av oss har et forhold til vekker hun undring og inviterer betrakteren inn. Kunstverket i årets Sommerutstilling gir et godt bilde av et rikt og sammensatt kunstnerskap.