Fasadetegning, øst og vest. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.

Kunst til nye Onsøyheimen sykehjem i Fredrikstad


Østfold kunstsenter utlyste på vegne av Fredrikstad kommune kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med planlegging og bygging av nytt sykehjem på Gressvik i Fredrikstad kommune.

Kunstkonsulentene er nå på plass og oppdraget er gitt til Tiril Flom og Kristine Wessel.

Avsatt total sum: ca. 3 580 000 kr.
Arkitekt: Common Ground v/ Christoph Von Mack. (Asasarkitektur har tegnet bygget)
Oppstart kunstutvalg: våren 2021
Byggestart: januar 2021
Ferdigstillelse av bygget: desember 2022

Relevante lenker
Om kunst i offentlig rom i Fredrikstad kommune
Kunstprosjekter i offentlig rom, Fredrikstad kommune, i Østfold kunstsenters arkiv.

Fasade, nord og sør. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.
Fasade, nord og sør. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.