Fasadetegning, øst og vest. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.

Kunstkonsulent/ kurator oppdrag nye Onsøyheimen sykehjem
Søknadsfrist: 19.2.2021

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med planlegging og bygging av nytt sykehjem på Gressvik i Fredrikstad kommune.

Oppdraget kan ha en konsulent, eller to. Om to konsulenter ønsker å samarbeide om prosjektet, så send inn en fellessøknad.

Avsatt total sum: ca. 3 580 000 kr.
Arkitekt: Common Ground v/ Christoph Von Mack. (Asasarkitektur har tegnet bygget)
Oppstart kunstutvalg: våren 2021
Byggestart: januar 2021
Ferdigstillelse av bygget: desember 2022

Søknaden skal inneholde; kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV med bilder fra tidligere prosjekter eller lenker. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Onsøyheimen_2021»

Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli,
Epost: inak@fredrikstad.kommune.no / Mobil: 400 40 120 / Tel: 69 30 60 59

Relevante lenker
Om kunst i offentlig rom i Fredrikstad kommune
Kunstprosjekter i offentlig rom, Fredrikstad kommune, i Østfold kunstsenters arkiv.

Fasade, nord og sør. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.
Fasade, nord og sør. Onsøyheimen sykehjem, Fredrikstad kommune.