Kunstkonsulent/ kurator oppdrag til Kirkelund skole i Skiptvet kommune i Østfold.
Søknadsfrist 12.3.2021

Illustrasjon Kirkelund skole. Østre Linje Arkitektur og Landskap


Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Skiptvet kommune kunstkonsulent/ kurator oppdrag for kunst til et nytt tilbygg på Kirkelund skole i Skiptvet kommune.

Avsatt total sum: kr. 425 000
Arkitekt: Østre Linje Arkitektur og Landskap. Se prosjektet
Oppstart kunstutvalg: snarlig
Merk at tilbygget er ferdig og i bruk.

Søknaden skal inneholde en kort motivasjonstekst og konsulent-CV med bilder fra tidligere prosjekter (et utvalg) eller med lenker til tidligere prosjekter. Sendes som 1 PDF fil merket: «Etternavn_fornavn_Kirkelund_skole_2021»
Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no

Om skolen og nybygget:
Kirkelund skole i Skiptvet er en skole fra 5. til 10 trinn med ca. 320 elever. Den nye fløya er til mellomtrinnet 5. – 7. trinn med ca. 150 elever. Det vil bli laget et nytt uteområdet til mellomtrinnet, som skal være ferdig i juni 2021.
Kirkelund skole er opptatt av å se alle, og at elevene skal oppleve læring og undring på mange arenaer.

Illustrasjon av nytt tilbygg, Kirkelund skole i Skiptvet. Østre Linje Arkitektur og Landskap