Kunstutvalget for Seiersborg videregående skole inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere i
Østfold til å melde sin interesse for innendørs kunstprosjekt ved Seiersborg videregående skole
på Rolvsøy, Fredrikstad.

Merk kort frist for innsendelse: 23. januar 2019

Seiersborg videregående skole har utvidet skolen med et påbygg på eksisterende
bygningsmasse. Utvidelsen omfatter nytt inngangsparti, nye klasserom og ny kantine og gir rom
for å ta imot flere elever. Byggeprosessen ble avsluttet før skolestart 2018.
Skolen huser i dag mellom 107 – 125 elever ved skolen i alderen 15-19 år, og 42 ansatte.
Kunstprosjektet fokuserer mot kunstverk innendørs i områder som er mest mulig tilgjengelig for
alle elevene. Veggbaserte arbeider i inngangspartiet og i kantina ansees å være særlig aktuelt.
Kunstutvalget ønsker utvikling av ny samtidskunst av høy kvalitet. Kunstprosjektet skal resultere
i permanent kunst på skolen og må ha kvaliteter tilpasset opplevelser hver dag over lang tid. Det
kan være vegginstallasjon med skulpturelle innslag. Kunsten vil være en del av elevenes hverdag
på en skole som legger stor vekt på å ramme inn et trygt og inkluderende miljø.

Budsjett: Kunstprosjekt: kr. 300 000, – Totalramme: kr. 370 000,-
Prosjektets navn: Kunstprosjekt Seiersborg videregående skole
Oppdragsgiver : Blå Kors / Seiersborg videregående skole
Byggherre: Blå Kors / Seiersborg videregående skole
Totalbudsjett Kunstprosjekt: 370 000
Seiersborg videregående skole nettsted: http://blaakors.no/seiersborg/
Leveringsfrist materiale 23. januar 2019
30. januar 2019: Presentasjon og prioritering av aktuelle kunstnere
Februar 2019: Endelig valg av kunstner(e)
Februar/ mars 2019: Befaring med kunstner(e) / Avtale om igangsettelse av
skisseprosjektering
Mai/ juni 2019: Innlevering og presentasjon av skisseprosjekt(er)
Mai/ juni 2019: Godkjenne/ juryere skisseprosjekt(er) møte i kunstutvalget
Montering/ ferdigstilling av kunstprosjekt antatt innen årskiftet 2019/20. Eventuelt senere,
avhengig av kunstners kapasitet.

Vi ber interesserte kunstnere om å sende oss et best mulig presentasjonsmateriale. Formålet er
å finne en eller to kandidater til direkte oppdrag. Én kunstner kan få hele oppdraget, eller
kunstbeløpet deles opp på henholdsvis inngangspartiet og kantina. Kunstnerne skal ha
tilhørighet til Østfold.

Send én samlet fil, helst PDF-format, som viser tidligere arbeid. Vi ber ikke om konkrete forslag
på nåværende tidspunkt. I tillegg oppdatert CV og om ønskelig en kort tekst om motivasjon for
oppdraget. Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn_Fornavn_Seiersborg. PDF-filen må
være under 10 MB eller sendes via dropbox eller lignende. Materialet sendes på mail til
kunstkonsulent Hege Liseth: heglis@online.no

ny kantine, Seiersborg videregående

inngangsparti, Seiersborg videregående skole

inngangsparti, Seiersborg videregående skole