Jaume Plensa: "I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet"

Jaume Plensa og den lokale kulturelle skolesekken

I 4 uker skal ca. 330 6. klassinger i Fredrikstad-distriktet lære om skulpturer og utsmykninger utendørs i sin egen by.

Gjennom prosjektet Skulpturstopp fikk Fredrikstad kommune kunstverket I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet av Jaume Plensa. Fredrikstad kommune samarbeider med Østfold kunstsenter om å formidle kunnskap til små og store, innbyggere og tilreisende om kunst i offentlig rom, og om skulpturene til Jaume Plensa spesielt.

Skoleelevene skal først gå en «kunstsafari» i Fredrikstad sentrum sammen med billedkunstner og kunstformidler Ellen K. Solberg. Omvisningen avsluttes på Phønixbrygga ved Plenas skulpturer, og derfra er veien til Østfold kunstsenter kort. Her vil elevene få i oppgave å modellere en skulptur i leire under veiledning av formidleren.

Hensikten med prosjektet er å bevisstgjøre barna om kunsten de omgir seg med i egen by og fysisk oppleve den med hele seg. Gjennom dialogbasert omvisning og fysisk bevegelse overføres kunnskapen de får til å skape noe selv. Barn, ja egentlig alle, trenger å bruke hender og hodet samtidig, oppleve taktilitet i materialet, lage et objekt som skal ses fra alle kanter – hvor fokuset er på opplevelsen og ikke resultatet. Leiren vi vil bruke er et materiale som kan brukes om og om igjen, det er plastisk og lett å forme, og dette åpner for eksperimentering og lek.

Formidling til skoleklasser
Lærerveiledning
Les om Jaume Plensas I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet her
Bilder fra prosjektet på Instagram
Presse: Demokraten 27.3.2019
Fredrikstad Blad 26.4.2019 (+ artikkel)

Arr.: ØKS i samarbeid med Fredrikstad kommune. Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, skulpturstopp.no

Petter Hepsøs atelier 2018