Søknadsfrist: 17.11.2022

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune et kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med bygging av Trosvikhallen, Fredrikstad kommune.

Prosjektet er i oppstartsfasen og det skal nedsettes en kunstkomité for gjennomføring av kunst til Trosvikhallen i henhold til retningslinjer for kunst i offentlige rom i Fredrikstad kommune.

Flerbrukshall på Trosvik skole vil være en sosial møteplass for lokalmiljøet og legge til rette for økt aktivitet innenfor både idrett, egenorganisert aktivitet og kultur for barn og unge.
Et fremtidsrettet bygg som er spesielt godt egnet til å imøtekomme de krav som stilles i den nye læreplanen i forhold til barns utvikling av motoriske ferdigheter, bevegelsesglede og koordinasjon med mer, samt at det tilfredsstiller behovet for en stor hallflate og scene for skolens bruk.
Miljømessig bærekraft: i prosjektet er det innarbeidet løsning med solcelleanlegg som supplerer byggets energiforbruk. Det er medtatt kostnader for fossilfrie energibærere for maskiner og utstyr.

Avsatt total sum: ca. 677 000
Arkitekter:  asas arkitektur og jaja architects
Oppstart kunstkomité: Høsten 22
Byggestart: Uke 44
Ferdigstillelse av bygget: mars 2024

Søknaden skal inneholde: kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV med bilder av tidligere prosjekter eller lenker til prosjektene.
Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_Trosvikhallen_2024»

Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli,
Epost: inak@fredrikstad.kommune.no / Mobil: 400 40 120 / Tel: 69 30 60 59

Relevante lenker
Om Kunst i offentlig rom Fredrikstad kommune
Kunstprosjekter i offentlig rom i Østfold kunstsenters arkiv
Kunstverk på Trosvik skole