Møt kunstner Signe Lidén i hennes utstilling Vannbåren i Østfold kunstsenter. Lidén forteller om lydinstallasjonen og alle får anledning til å lytte. Arbeidet er basert på lydopptak fra naturreservatet på Øra og omkringliggende industri. Publikum inviteres videre til utflukt sammen med kunstner til nettopp dette området, hvor vi også får møte ornitolog Bjørn Frostad og forsker Michelle Geraerts.

Les mer om utstillingen Vannbåren

Kl. 13 – kunstnermøte med Signe Lidén og opplevelse av utstillingen, Østfold kunstsenter
Kl. 13.30 – avgang fra Østfold kunstsenter til Frevar i egen bil eller i maxitaxi.

Alle møtes på parkering på plassen før Frevar bom. Der fra går vi samlet gjennom bommen og langs veien som fører ut mot tuppen av Øra med fuglekikkertårn og båthavn. Her møter vi ornitolog Bjørn Frostad, som forteller om våtmarksområdet, om fugl og fauna og også hovedtrekk i løp av de siste 100 års forandringer av stedet. Michelle Geraerts er PHD stipendiat og studerer ulike sider av Norges sirkulære batteri økonomi med Øra som studieobjekt.  Sammen med kunstner Signe Lidén, vil Geraerts reflektere rundt ulike syn og framtidsutsikter for bruk av vann og land. I den nye fuglekikkerbua ved båthavnen har Lidén satt opp en lyttestasjon.

Publikum får noe varmt å drikke på klubbhuset.

Ca. kl. 15.30 er vandringen ferdig.
De som ønsker en søndagstur kan gå tilbake via Borg havn og gamlebyen, ca. 40 minutter. Om det er noen som ikke har anledning til å gå, så bestilles det maxitaxi tilbake til ØKS ca. kl. 15.30.

Kollasj av flyfoto tatt av Øra området gjennom tidene.