Kom og hør to av utstillerne fortelle om utstillingene sine, tankene, prosessene og kunstnerskapene!

Søndag 26.5.2024 kl. 15 – 16

Kunstnerne snakker om utstillingene sine og verkene. Publikum inviteres til å stille spørsmål og komme med egne refleksjoner. Et uformelt møte med to av de fire utstillerne på utstillingenes siste dag.

Esther Maria Bjørneboe

Esther Maria Bjørneboe: Ideelle relasjoner

Esther Maria Bjørneboe (f. 1971) arbeider med abstrakt og koloristisk maleri, og har over tid vært opptatt av å la arbeidsprosessen være dynamisk og i forandring. De nyeste maleriene vokser som oftest ut fra den seneste utstillingen, og denne arbeidsmetoden danner derfor en form for konsekvens i kunstnerskapet.

Arbeidet med utstillingen har dreiet seg om å behandle problemstillinger om forskjellighet, med fargen som virkemiddel. Ønsket har vært, om mulig, å presse frem en toleranse i billedflaten og finne en balanse. Fargens virkning og meningsinnhold er avhengig av tilskueren, men noe er likevel allmenngyldig. Når vårt fysiske øye påvirkes av en farge, dannes umiddelbart et motsvar – et etterbilde.

Aleksander Jæger

Aleksander Jæger: Dans, dissonans, fett, skjelett

Aleksander Jæger bor og arbeider i Fredrikstad. Han jobber med skulpturelle installasjoner. Kropp som omdreiningspunkt og målestokk er gjennomgående i kunstnerskapet. I utstillingen utforsker han eksistensielle spørsmål med fokus på menneskets indre konflikter og sårbarhet. Arbeidene tar for seg kampen mellom ulike krefter ved sammensetningen av materialer og former, med referanser til natur og menneskenære former.

Skulpturene har blitt til ved at Jæger bearbeider overskuddsmaterialer fra gummi-industrien til elastiske gummiformer satt sammen med treverk. Ved bruk av gummi-ekstruder former han gummien med egen kroppskraft og skaper skulpturelle former gjennom en dialog med materialet.

Kunstnersamtalene er del av arrangmentserien «Hvordan bli en kunstsamler» og støttet av Bildende Kunstneres Hjelpefond.