Skal styrke samarbeidet mellom kunst, kultur og reiseliv 

Fredrikstad kommune, Visit Fredrikstad & Hvaler og Østfold kunstsenter har fått innvilget et stort Intereg-prosjekt sammen med svenske partnere. Nå skal samarbeidet mellom kultur- og reiseliv styrkes!

Kultur- og reiselivsbransjen deler samme scene og publikum. Sammen bærer de stedets identitet og historie. Derfor er det viktig å styrke samarbeidet mellom disse næringene for å skape en helhetlig opplevelse for både innbyggere og besøkende.

– Både kultur- og reiseliv skaper opplevelser. Vi ønsker derfor å arbeide med begge bransjer som én felles opplevelsesnæring. Fredrikstad har et rikt kulturliv og et voksende reiseliv, og vi gleder oss til å knytte dette tettere sammen, sier prosjektleder Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad og Hvaler.

– Fredrikstad kommune har lang erfaring med å søke prosjektmidler gjennom EUs interreg-program, og glade for at vi nok en gang har fått tilslag på et prosjekt som skal bidra til ytterligere å styrke samarbeidet mellom kultursektor og reiseliv, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, direktør for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune.


Felles opplevelsesnæring 

Interreg-prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan» tar et viktig steg videre i arbeidet med å skape en felles opplevelsesnæring.

Prosjektet har som mål å styrke opplevelsesindustriens attraktivitet og vekst gjennom samarbeid og utvikling av bærekraftig opplevelsesproduksjon. Ved å øke forståelsen og kompetansen blant de offentlige aktørene om opplevelsesbransjens betydning, kan det nødvendige samarbeidet startes.

Mangfoldet av aktører innen kulturbransjen og reiselivet, opplevelsesnæringen, er prosjektets målgruppe. Når prosjektet er ferdig, vil kultur- og reiselivsbransjen ha etablert et langsiktig samarbeid og økte muligheter for bærekraftig næringsutvikling og pakketering. De offentlige aktørene skal ha utviklet kompetanse og roller for å støtte bedre utviklingen av opplevelsesnæringen.

Østfold kunstsenter og Trollhättan konsthall vil i samarbeid delta i prosjektet med fokus på kunst i offentlig rom i bred forstand tilgjengelig for alle. Det kan være kunst på bygninger, gater, torv og friområder.
Gjennom å utvikle små begivenheter over tid og noen større og kanskje til og med spektakulære, ønsker vi å berike, engasjere og skape refleksjon for befolkningen og tilreisende.

Les hele prosjektbeskrivelsen

Prosjektpartnere er
Innovatum Vitensenter – besøk
Lysekil kommune – besøk
Trollhättan by – besøk
Fredrikstad kommune – besøk
Visit Fredrikstad & Hvaler – besøk
Østfold kunstsenter

Samarbeidspartnere er også Fyrbodals kommuneforbund og Västra Götalandsregionen.

Finansieringen av prosjektet kommer fra Interreg Sverige–Norge. Vi ser frem til mange givende aktiviteter, nye samarbeidsmuligheter og en styrket opplevelsesbransje!

logo-sweden-norway-rgb-color-02