Keramiker i 50 år

Terje Westfoss

28.4-3.6

© Mats Linder/ BONO/ Terje Westfoss

Opphav

Gabriella Göransson

© Øystein Thorvaldsen / Gabriella Göransson

28.4-3.6

© Wendimagegn Belete

Frozen Memories

28.4-3.6

Wendimagegn Belete

© Maja Sjöström

28.04-03.06

Nu är det min tur att prata

Maja Sjöström

Åpningstider:
Onsdag-søndag kl. 12.00-17.00 (stengt jul og påske)

Adresse:
Ferjestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad