10.03-22.04

IMAGINALIA

Espen Sommer Eide

10.03-22.04

INNSIKT

Bjørg Måseide

10.03-22.04

BARE STILLHETEN BLIR TILBAKE

Hege Cathrine Thoresen

Sommer Eide/ Måseide/ Thoresen

10. mars 2018 - 22. april 2018

Westfoss/ Göransson/ Belete/ Sjöström

28. april 2018 - 3. juni 2018

Åpningstider:
Onsdag-søndag kl. 12.00-17.00 (stengt jul og påske)

Adresse:
Ferjestedsveien 5b, 1606 Fredrikstad