Østlandsutstillingen 2020

Utstillingen står fra 12. september til 01.november 2020.

 

Er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Som en regional, ikke kuratert mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet.

 

Hedevig Anker – Line Berget – Stefan Christiansen – Renate Dahl – Shwan Dler Qaradaki – Axel Ekwall – Jan Grüner-Moström – Linda Spaun Hauglie – Hilde Honerud – Hennie Ann Isdahl – Anne-Kari Jansen – Anne Karin Jortveit – Anne-Liis Kogan – Egil Martin Kurdøl – LOCUS /Thale Fastvold og Tanja Thorjussen – Andreas Lærum – Åse Løvgren – Odd Maure – Eirik Melstrøm – Jóhanna Ellen Ríkhardsdóttir – Gjert Rognli – Stefan Schröder – Torunn Skjelland – Siri Skjerve – Catrine Thorstensen – Torgrim Torve – Trude Viken – Kirsten-Marie Wagle – Anne Kari Ødegård – Aapent Saar /Milan Benza og Jørn Bjercke

 

Østlandsutstillingen stimulerer til økt interesse og forståelse for samtidskunst samt økt bruk og formidling av visuell kunst, styrker lokal forankring gjennom stedsspesifikke prosjekter, gjør visuell samtidskunst tilgjengelig i alle 7 Østlandsfylker og bidrar til å sikre gode visningssteder for visuell kunst på Østlandet.

ARKIV

Ewa Maria Sobocinska

13. september 2019 - 3. november 2019

Sommerutstillingen 2019

14. juni 2019 - 8. september 2019

Nygård / Jarem / Vagle / Skaugen

19. januar 2019 - 10. mars 2019

Sletvold Moe/ Scholze/ Karlström/ Syversen

3. november 2018 - 21. desember 2018

Årsutstillingen 2018

29. september 2018 - 28. oktober 2018