Holmen gategalleri i Fredrikstad

Lokale og internasjonale kunstnere skal lage kunst på Holmen med tema: Hvordan kan vi være gode forfedre for fremtidige generasjoner?

Holmen gategalleri er et kunstprosjekt der fem kunstnere skal lage kunst på vegger og i veier i byområdet Holmen i Fredrikstad. Fra juni til september vil kunstnerne produsere sine verk som vil stå utendørs. Kunstnerne velger selv hvordan temaet tolkes inn i kunstverket.

Verk av Ellen K. Solberg, Wisam Al-Samad, Daniel Götesson (Ekta), Ememem og Elisa Capdevila

Holmen gategalleri er et samarbeid med
Fredrikstad kommune
§112 Fredrikstad
Visit Fredrikstad & Hvaler
og støttet av Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan»
Østfold kunstsenter er prosjektleder for Holmen gategalleri.